Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 518 )

„ uitwerkfel te wege bragt, was,-zeide hij, „ de verwonderlijke voorfpoed hunner wape„ nen; welke ten grooten deele wierdt toe„ gefchreven, aan de kragt welke het denk„ beeld van Republikeinen en vrije menfchen „ te zijn in de harten der Franfchen deedt „ geboren worden."

Ik merkte aan, „ dat indien deeze laatst„ gemelde bedenking eenig gewigthad, zulks „ geheel moest dank geweeten worden aan het „ verlevendigende gevoel van vrijheid, dog „ dat de Franfchen, zonder eene Republiek „ uit te maaken, vrij hadden kunnen zijn."

De man met welken ik fprak, zelve een Repubhkein zijnde, fchudde zijn hoofd bij

dit zeggen . waar op ik 'er bijvoegde:

„ Het is even zeker dat zij Republikeinen „ kunnen worden zonder daarom vrij te

" *f '™ Be.

(*) Deeze perfoon, die tot de partij van roland en brissot behoorde, heeft door eene gedugte ervarenis, naa dien tijd, de waarheid deezer aanmerking geleerd.

Sluiten