Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 523 )

rust of vervolgd worden om de zaak van de vrijheid.

Dit is in de daad de inwooners van alle landen te verwittigen, dat zij op de hulp der Franfchen ftaat kunnen maaken, wanneer zij mogten verkiezen om tegen hunne regeering op te ftaan.

Zoo ver van getrouw te blijven aan hunne voormaalige betuigingen van liefde voor en vrede met alle hunne nabuuren, is dit, geheel Europa uit te dagen, en den grond te leggen tot eeuwigduurende krijg; want welk land beflaat 'er, of beftond immer, in 't welke niet een gedeelte der inwooners zig inbedde, dat het gebukt gaa, onder ongemakken, welke zij verdrukking of inbreuken op hunne vrijheid konden noemen? Dit befluit kondigt dieshalve allen volke van Europa aan, dat zoo dikwerf als eenigen hunner tegen hunne regeering gelieven te muiten, zij door Frankrijk zullen onderfteund worden. Door een befluit van den 27iten November, is Savooijen verMm 5 klaard

Sluiten