Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 524 )

klaard voor een 84fte Departement onder dm naam van MontBlanc; 't welke, ftrijdig met hunne vroegere verklaaringen , waar door zij alle denkbeelden van veroveringen lieten vaaren, in allen gevalleen opzigte, eene verovering mag geheten worden, en eene even groote zugt ter uitbreiding van de heerfehappije aanduidt, als lodewyk XIV of eenig ander Fransch Monarch immer aan den dag legden, en het Gemeenebest gevolglijk niet minder dan deezen de jaloufij van Europa zal berokkenen.

December 4.

Men heeft een Committé benoemd om zekere papieren te onderzoeken, die men onlangs ontdekt heeft in eene ijzeren kist, die verfcholen ftondt in eene holligheid van eene der muuren van het paleis.

Daar 'er heden morgen een raport zoude gedaan worden betreklijk deeze papieren in de Conventie , gingen wij naar de Vergadering

om

Sluiten