Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 4 )

andere meubelen 'voorzien was, dan van twee kribben, bekleed met ftro-matrasfen, een houten bank, en een flaauw brandende aarden lampjen , door middel van 't welke ik aldaar een hoog bejaard man van ten minflen 75 jaa« ren zag zitten, die mij vroeg wat ik daar kwam doen? — Ik kom u gezelfchap houden vader, beantwoordde ik hem: gij had beter gedaan van- gezelfchap in ee?i' wijnhuis te' gaan zoeken,, hernam hij al fpottende: ondertusfchen gaf de befchouwing van de akelige plaats alwaar ik mij bevond, de ijzeren deuren, en het gerammel van de fiooten en grendels, mij ftof tot alierleie ernflige overdenkingen, zo •dat ik genoegzaam den geheelen nacht flaaploos bleef zijn dat nu de vruchten, (overwoog ik bij mij zeiven ) van mijne Jangduurige omzwervingen, van mijne voordgangen ia fommige letterkundige weetenfchappen, van dien grooten naam, dien ik als Advocaat en Autheur verworven heb, in één woord, van die luisterrijke waardigheid waartoe ik in de Rechtsgeleerdheid geftegen ben ? — wel te waar, mijn gantfche levensloop is niet anders geweest dan eene geduurige of liever onophoudelijke ebbe en vloed van aaneengefchakelde gelukken en ongelukken: ik behoor mij derhalven niet te laaten verblooden door fom-

Sluiten