is toegevoegd aan je favorieten.

Het leven van F.L. Kersteman, professor honorair en doctor der beide rechten [...] door hem zelven beschreven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

c m )

ke waarheid, dat hij in verfcheidene Flanéet° kundige ontdekkingen van aangelegenheid, en Wel bijzonder ten aanzien van de Horoscoop* trekking den bal elendig mis geflagen heeft t waarom ik de Astrologie, hoe zeer op wiskundige grondregelen gebouwd, (leeds als een wetenfchap van loutere liefhebberij heb befchouwd gehad, waaraan men geen onbepaald geloof moest (laan: alle de bewonderaars van zijn kunst, die bezitters van zijne werken zijn, zullen zekerlijk opgemerkt hebben, dat hij zo wel in de Spiegel der Wereld, als in AeTriumph' Zaal het tegenwoordig Schrikkeljaar 1791, waar in de uitgaaf van mijn Levensbefchrijving ftaat te gefchieden, bij uitzondering voor een wonderjaar heeft afgefchilderd, geduurende het beloop van welke ongehoorde dingen gebeuren moeten, en onder meerandere voorzeggingen van gewigt uitdrukkelijk voorfpeld, dat er in hetzelve jaar een nieuw koningrijk zoude worden opgericht: ik heb na gisfing meer dan dertig mondgefprekken met ludeman over dit onderwerp gehouden, wanneer hij met zijne gewoone openhartigheid rondborftig verklaarde, dat er in het wonderjaar 1792. volgends zijne Astrologifche bevindingen zulk een bloedige oorlog in Europa moest ontdaan , welke de gantfche omkeerirg van

fom-