is toegevoegd aan je favorieten.

Het leven van F.L. Kersteman, professor honorair en doctor der beide rechten [...] door hem zelven beschreven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 178 )

Hec geheugt mij toen ik mij voor de eerfte* maal in de hoofdftad van het Franfche Rijk bevond, destijds van mijn vertrouwden vriend brittonvills te hebben hooren vernaaien, dat hij in zijn jongen tijd een vermaard Astrologist te Parijs gekend had, die niet alleen van begrip was geweest, maar met zodanige bekleede redenen van wetenfchap welke zijne overbekende kundigheden in de Astrologie verluisterden, openbaar ftaande hield, dat in de zeven laatfte jaaren van deeze eeuw, zulke verbaazende wonderen voorvallen zouden, die federt den ondergang van de Romeinfche Monarchie niet gebeurd waren: ik vroeg hem waarin toch deeze wonderen zouden beftaan, en op hoedanige gronden van zekerheid zulk eene aanmerkenswaardige voorzegging berustte? brittonville wist mij te zeggen dat, wat de eerde vraag betrof, het volgends de ontdekkingen van den planeetbefchouwer hoofdzaakelijk op de navolgende wonderbaare gebeurtenisfen moest uitloopen — als voor eerst in eenen zevenjaarigen oorlog tusfchen zeven voornaame Mogendheden van Europa, geduurende welke langduurige krijgstogten meer dan twaalfmaal honderdduizend oorlogsknechten door het gefchut of het zwaard zouden omkomen , en boven dien twee ge-