is toegevoegd aan uw favorieten.

Het leven van F.L. Kersteman, professor honorair en doctor der beide rechten [...] door hem zelven beschreven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 532 5

in een openftaande kelder Hapte, om er een frisfthe teug morgendrank te gaan gebruiken, ten einde de fchrik van het hart te fpoelen, waarna ik mij vervolgends regelrecht na het huis van den Koetzier schiller begaf, die nevens zijne huisvrouw mij met veel Vriendelijkheid ontving ;. doch terwijl deeze Lieden, bij wie ik voorheen zeven maanden gewoond had, op het punt van te verhuizen ftonden, kon ik er niet langer dan eenige weinige dagen verblijven, ik geloof dat ik den Leezer geen wonderfpreuk vertellen za', als ik hem op mijn woord van eer, (waarop hij echter niet te veel vertrouwen moet,) gulhar.tig verzeker, dat ik toenmaals zo breed van geld voorzien was als een pad van veêren: hoewel het de eeritemaal niet was dat ik mij in dergelijken bekrompenen toeiland bevond, werd mijne verlegenheid ten deezen opzichte aanmerkeli;k vergroot, door dat ik niet gemaklijk aan het fchrijyep van Werken kon ge« raaken; want behalven dat federt hec verdwijnen van fommige welgemelde Landgenoten het Aytheurfchap. zo wel als de algemeene Boekhandel, zelfs in het ontwerpen van goede boeken , een onbegrijpelijke fchok ondergaan had, en bovendien de verkoeling van vriendfchap met den Boekverkooper el we, die