Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C »3J> >

wij door deeze bijgeloovige vrouw mee geen minder verbaasdheid dan ontfteltenis ontvangen werden: wij vroegen daar op na de oorzaak van haare oogfchijnelijke bevreesdheid; en kreegen ten antwoord, dat zij ter middernacht door het fleutelgat van de kelderkamcr vier fpooken had zien danfen — Wel nu, zeide brakman, die zo wel als ik een halve roes weg had, en buiten dat altijd van een vrolijk humeur was, als dat zo is zullen wij de eer hebben ons met de vier ldeeren vaii het fpook-collegie het overige van den nacht te diverteeren: ik was, om de waarheid te zeggen, weinig belust om van die danspartij te zijn, en had zo wel als zijn vrouw, wier characler mij destijds nog onbekend was, de zwakheid van aan het verhaal van dit fpookgeval op dien tijd geloof te ilaan: zo dra wij op de kelderkamer getreeden waren, zagen wij niets dat na fpooken geleek, maar van tijd tot tijd hoorden wij in den fchooiiteen een zeker ongewoon geritfel, het welk mijn vriend brakman en mij meer of min fchrik aanjoeg: wij beflooten daarop den fchoorfteen te doorzoeken: brakman bediende zig van een ladder om daarin te klimmen, terwijl zijn vrouw en ik twee kaarfen ontflaken om hem voortelichten: hij was nauwiijks op de helfc van de

Sluiten