Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 24° 3

ledder geklommen, of een karei, flechts in eM blauw hemd en verfleeten broek gekleed, vief door den fchooriieen bezijden mijn' vriend op den grond neder: wij waren altemaal zo outfit ld over die onverwacht vcrfcüijnfel, dat wijeen poos lang fpraakloos bleevcn; doch toen dit gewaand fpook al knielende verzocht, en zeer nadrukkelijk bad, dat. wij hem toch uit het huis zouden laaten, zeggende dat hij die crimineele gevangene was, welke, ter oorzaii- e van aangeidaagden moord en huisbraak', dertien maai.den in hechtenis gezeten, had, endoor den muur, die aan den hoek van den fehoc.'fteen uitkwam, bij geluk uitgebroken was., geraakten wij een weinig tot bedaaren te meer om dat dit geval aan brakman en zijn vrouw bekend was; wij befchonken hem. zender veel morgenfpraak te maaken met een goeden reispenning, wenschten hern veei geluks, en lieten hem vervolgends vóór het aa>.ib:-:<> ken van don dag weggaan : de Pastoor van Oosterhout3 dit geval, dat ruchtbaarwerd, gehoord hebbende, zeide in mijne tegenwoordigheid aan Juffrouw brakman, dar aifchoon er fomtijds in de wereld verfchrikkelijke zaaken kunnen voorvallen, die wezenlijk gebeurd zijn, zij daarom niet alles uit een verkeerd denkbeeld of te groote ligtgeloovigbeid

voof

Sluiten