Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

12 De EDELMOEDIGE VRIENDSCHAP;

Van een'getrouwen vriend, uit al myn hart, verricht: Dan, fiats ik kennen leerde uw fchoonheid, deugd en Zyn myn geringe oplettendheden, (zeden , En wat my de eer en plicht van vriend of voogd gebiedt» Niet meer om Biandforts wil, maar u alleen gefchied.

c orali,

'k Verdien uw tederheid, met reden, Want ik bemin u, met zo veel vermaak.

nelson.

Hoe gy ?

Hoe Corali! bemint ge my?

corali.

Ja Nelfon, 'k heb u dit oprechtelyk beleeden.

nelson.

Ach! Corali!

corali.

Gy fchynt verleegen en ontfteld... Of hoont myn vriendfehap u ?

nelson.

ó Neen; maar 't geen my kwelt, En maalt in myn gedachten, Betreft een rechtsgeding, iets, dat ik graag zou trachten, Te ftellen in een meer of min voordeelig licht.

corali.

Dan is dat rechtsgeding misfehien van groot gewigt.

HEL-

Sluiten