Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

D E

HAAGSCHE

CORRESPONDENT.

N°. 56.

PS. Ik moet al het overig werk, dat aan myn Winkel is gekomen , laten leggen, en op order van myn Baas de volgende Brief laten voorgaan.

CLAAS MOMUS.

Sinjeur GOSSE Junior.

13 ur gy al uw kragten infpant, om de rust in hetLand te herftellen, gelyk gebleken is in Zeeland, byzonder te Goes, daar maar een Zeventig Huisgezinnen tot den Bedelzak zyn gebragt, door uwe hulp en fcyftand, dat om de waarheid te zeggen in zulk een klein Stadje wel gaan

kan , daar gy zo hebt gekermd over de verwarring,

onrust, haat en Vervolging in Ut regt, (geen wonder. Want zulk een egt Prinsman als gy, ziet met hartelyke vreugd de onfchuldigfte en ftilfte Patriotten zeifs , Barbaars uitplunderen, ja aan Hukken fcheurjn dcor een Moort-

rot, terwyl hy tot den Hemel fchreeuwt van onregt

en geweld, wanneer een oproerig Prinsman , maar over fehouder door de Patriotten word aangezien, ) daar kan ik II. deel. D niet

Sluiten