is toegevoegd aan uw favorieten.

De Haagsche correspondent

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

?5 DE HAAGSCHE CORR E SPjOND'ENT.

Tc-d erge liefden en zyne Geallieerde Ariftocraten 'er boven op ts helpen, Landverraat, Bukenlandfe Oorlogen, Oproeren, Omkopingen; en wat niet al meer, — dog geen

Drommekaier heeft kunnen helpen, nu was 'er nos

een, een eerig middeltie, en dat was een Burger-Bloed

blad te beginnen : De Gecombineerde Gelderfe er

Amersfoortfe Staten, moesten volgens de concurrentie mei onze TcdergeHefden, het Treur-Gordyn ophaalen, en eet inyafie doen op Stads territoir aan de Vaart, met eet 350 man Militairen; men wist, dat de Burgery zig die bri maar zo goedwillig niet op den neus zouden laten piakken — en dat dan misfchien een ioco Burgers zouden uittrek ken , — en wat dan ? — wel, dat het Volk van van Efferei 'er maar eene Hagelbui Kogels onder zoude jagen, en da men wel giste, dat die Burgertjes dan hals over kop zou den vlugten ; ■ wanneer men'er zo een yslykeflagtingon der gemaakt had, - daar meê lei dan al de moed ,— he Soldaatje Speelen zou gedaan zyn , — en men trok zomaa met kousfen eu Schoenen in de Stad; — Adieu Piero! adieu !>

Dat de Graaf van Efferen pofitive oiders had , om d Burgers van Uitert verraderlyk op 't lyf te vallen, en 1 maslacreeren zo veel als hy 'er knippen kon, is klaar , nis alleen uit zyn gehouden gedrag,maar ook omdat hy, toei hyhoorde.dat de Burgers van Uitert inaanmarscii waren zittende in zyn Kamer by den Hospes op de de Brug t Jf/tphaas, zyn laars en kous uit trok, zyn geheime Ir fttuéf'e uit zyn zak haalde, die onder zyn voet verbergde en daar na wed -rom het een en ander aantrok.

Geui Uil, die uit een boom word gefchoten, kan gek ter uit zyn ogen kyken, als onze Gelderfe en Amersfoortl Vrinden, — ze zien malkander zo vrolyk aan, of ze i fcrandneteJs hebben getast; — hier by komt dat ee