is toegevoegd aan uw favorieten.

De Haagsche correspondent

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE HAAGSCHE CORRESPONDENT. 87

Volgens permisfie gong ik aan'tfchommelen indePrulle-

manrj; tneer dan een uur aan een ftuk hutfelde ik, de

boel om, dog wat ik in de handen kreeg of niet, 't waren allemaal Nommers van Janus; — ikwierd verdrietig by me zelfs, en zei, zyn'er geen andere vodden in, dan fpyt het me tog van me vette fooi, die ik heb gegeven, — die heb ik al.

Onder wyl trok me een oude Vent, die inde Winkel ftond,

en die ik niet had gezien, by de mouw , die kaerel

lagtedat hy fchudde, ikwierd boos, „Sinjeur,

(zei hy,) ,, of Baas, overhaast u niet, om dat goedje te „ koopen, de vVaereld lagt 'er om, en om dat de Waereld „ zot genoeg is, om in niets betekenende of niets lerende „ klugtjes een genoegen te fcheppen, lag ik om die zotte

„ Waereld: 't best is, dat die verwonderingen nier

„ lang duren; — Janus is de Groene Ezel van Gellert ; „ en zyt ge tog begerig om veel te lezen en niets te we-

„ ten, 't al te hooren bedisfelen en niets verbeteren,

„ goed, heb dan maar geduld, men is thans niet gefchapen '„ om lang blind te zyn, en nog een maandje of twee, en „ Janus zal u in de hand vallen, voor twee ftuivers per pond

„ zuit ge u voldaan vinden." Watwierdik boos op die

oude fakkerolder, — ik zou hem haast by de lurven hebben gepakt, zoals Janus de regtfchapenfte lieden aanpakt, maar hy ontfnapte me.

Ik gong al voort met fehommelen en hutfelen, tot dat ik na veel hobbens en tobbens 'er de volgende dingen nog uit haalde, als

1'. Een Arlequin's Kleedfeltje, zynde het Zondags- habiet van een Ouranoutang; gecomponeerd uit een curieus mengelmoes van lappen, die de gedaante hebben van nieuw laken, dog die dun afgefleten en opgeverfd zyn.

a". Een Brief van een Boer, van dezen inhoud :

Sur-