is toegevoegd aan uw favorieten.

De Haagsche correspondent

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

330 DE HAAGSCHE CORRESPONDENT.

misfhg, daar hy beter op moet zien te pasfen als hy kauö Die namen zullen hem nog in 't hoofd leggen, van toen! over 2 a 3 jaar al die hongerde djizerden Oosienrykers in aantogt waren. In dien tyd fpon je Baas nog wat fynder garen, hoewel het ook al gaauw ontdekt wierd. Want toen onzen ouden d kken Hertog, met al onze Engelsgezi iden Vrienden binnen en buiten s'Lands zoo veel kunst en moeite hadden in 't werk gefield om ons aan die rufie mtt de Keizer te helpen, om de Schelde te openen, dat oppervlakkig niemendal fcheen te wezen, maar dat niet anders was" als om Amfterdam het hart in te trappen, en daar tegenwoordig weer op zal worden gewerkt, (maar dat je dat tog nergens laat uit je mond vallen!) ,oen moesten 'er ook heele zwermen millioenen van Hoezaaren, Pandoeren, Croaien, Scherpfchutters, en ik weet niet wat voor gewapende duivels al meer, hier naar toe komen; (jongen met bang maken moeten wy 't krygen,) en dat wist je Baas toen nogal verflandig te doen , fchoon hy het uit de Frar.fche Kleeffche Leugenaar van Manfon gehaald heeft, doch zo dat hy op de Lyst van de Regimenten, die toen uit Duitsland op mars waren, om de Scbelde te komen open doen, plakte de namen van al de Regimei i n die al over 30 jaar in de Ooste: rykfche Nederlanden in Garnifoen waren , en dat makkie eeti Lyst van Regimenten wat ben je me groot, zodat de hartvogtigfle Pa'riot het hart moest in de fchoenen zinken, alhoewel die fint al gaauw ontdekt wierd. Of hy nou uit die oude Lyst eer party namen van Regimenten onder de Pruisfifche Armee heeft geplaatst, of dat hy maar.wêer blindelings de Kleeffche Courant na' fchrvft, dat weet ik niet ,maar dit weet ik zoo veel te beier, en daar moet je hem hoe eer hoe beter van waarfchouwen, dat hy voorzigtiger wezen, cn het zoo

gO(k