Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIEDENIS. 33

de uitftortingen der vreugde van deeze braave, goedaartige menfchen, een wezenlyk genoegen vond.

De voortgezette marsch des Konings bewoog den Generaal fermor, zyne Armée tusfchen Oitartfchen en Zicher in een vierhoek met Tut- en inloopende hoeken te plaatfen. Ruitery en pakkaadje was in deszelfs midden, maar de Kofakken buiten hetzelve geplaatst. Den volgenden morgen te half 4 uuren brak de Koning, die tusfchen Neuèndan en Darmutzel zyn leger had genomen, met de Armée op. Zyn eerfte plan was, de Rusfen in de rechter flank aan te vallen, in de moerasfen by Qjiartfchen te jaagen en den hertred mar^Landsberg af te fnyden. Doch bemerkende, dat de moerasfige grond zulks ondoenelyk maakte, befloot hy, den rechter hoek "van het vyandelyk vierkant aan te tasten. De Armée trok op. De linker vleugel ftond achter Zorndorf, de rechter breidde zich uit tot byna Willendorf, en de tusfchenruimte was opgevuld met Dragonders en Hufaaren. De geheele overige Ruitery ftond op den linker vleugel. Op ieder vleugel was een battery van twaalfponders opgeworpen. De overige Artillery was voor de front van het eerfte Treffen in verfcheiden batteryëa verdeeld.

Des morgens te 9 uuren begonnen de Pruisfen het gevecht met een hevig kanon-vuur. De Rusfen bleeven niets fchuldig. Doch het Pruisfisch vuur was van C veel

II.

rYDPERK.

[n den lacht tuschen den iJSffle en 25/?e van Oogstmaand.

Den 257?^ van Oogstmaand.

Veldflagby Zoi ndorf.

Sluiten