is toegevoegd aan je favorieten.

Nieuwe algemeene waereld geschiedenis.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

96 ALGEMEENE

H.

Tyupehk. In het laatfte van Zo mermsand. 1762.

De Engelfche vloot komt te Malakka «an.

werkten het befluit, om Manilla aan te tasten. De Kolonel Draper vertrok met een Fregat, en kwam te Madras aan, alwaar de noodige toeftel tot deeze onderneeming gemaakt werd

Een Engelsch Regiment, aan dat klimaat gewoon, het welk ook reeds groote dienften in Indien gedaan had, eene Compagnie Artilleristen , een hoop Matroozen en zeevaarend volk, eenige Compagniên Scapoys (indiaanfche Soldaaten, dienende op de Europeefche manier), in alles een Corps van 2300 man werd beftemd tot de onderneeming te land. De zeemagt beftond uit 9 Oorlogfcheepen en Fregatten , behalven eenige proviantfchepen. Het commando over de landtroupen werd aan den Generaal Brigadier Draper , den man, die kunde genoeg bezat van de manier , hoe de oorlog in dit waereld-deel moet gevoerd worden, en dat over de vloot aan den Admiraal Cornish opgedraagen.

De loop der Moufons, zeker foort van pasfaat-winden in Oostïndiën, maakten het noodzaakelyk, dat men de uitvoering van de onderneeming moest verhaasten. Ook lag 'er veel aan geleegen, dat de Engelfche Armée en vloot vroeger ter plaatfe van derzelver beftemming kwam, dan het bericht van de uitbaifting der oorlogs tusfchen Engeland en Spanje de Manilla bereikte. De vloot kwam weibehouden te Malakka aan, welks bezit Portugal en Holland elkander weleer betwisten. Thans

was