Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

{ * ) Num. 163^

Extrad uyt de Re-

folutien van de Edele Moge Heeren Raaden van Staatc der Vereenigde Nederlanden.

Vrydag den 12 Augujlus 1785,

DE Heeren StavenhTe Pous en Theiaurier Generaal Bisdom, den Heere van Lynden en Secretaris Mollerus der felver meede CommuTaris abfent, dog de laatftgemelde by de Befoignes prefent geweeft zynde, hebben gerapporteerd, dat fy met en benevens Heeren Gecommitteerden uit de Generaliteits Reekenkamer in conferentie zynde geweeft, die Heeren hadden voorgefteld, dat door den Lieutenant Collonel van de Artillerie Paravicini de Capelli aan hun by monde was voorgedragen, dat hoe feet door hem benevens nog twee andere Hoofd-Officieren van het Corps Artillerie in feker bevorens overgegeeven projecl: omtrent den voet waar op voor het prepareeren van Ernft Vuurwerken behoorde gedeclareerd te worden, de pryfen voor het maken van Druyven en geprepareerde blikke Doofen van differente calibers, wel waren uitgetrokken volgens het geen by de Generaliteit daar voor ten minften pryfen pleeg goedgedaan te worden; welke dan ook alfoo volgens gemelde projed by Refolutie van n July laatöleeis vaügeüeld; dan dat hy na het emaneeren van gemelde Refolutie was ontwaar geworden, dat onlangs by de Provincie van Holland voor het aanmaken van foortgclyke Druyven en blikke Doofen, veel minder prys was goedgeVII 'DEEL, A daan,

Sluiten