Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( * ) Num. i<£f?

Extraót uyt de Re-

foJutien van de Edele Mog. Heeren Raaden van Staace der Vereenigde Ne.deriaoden.

Maandag den 22 Auguflj 1785.

ONtfangen eene Miffive van den Lieutcnant Generaal en Gouverneur van Maaftricht f den Heere Princl * a V3T H/JTenn> 8efchr^v^ ald.ar den ao deefer hou" Jende, dat de Regimenten en Corps aldaar in Gun

P hei Veld ,e kun°en dienen, gelyk ook de Grenadier .ompagmen van de overige Regimenten, hem veHogttd' ï\°p?mór hün, te inter"deeren, ten einde de Fourage ut het Magazyn by continuatie te bjyven genieten, &c g Waar op gedehbereert en ingenoqmen zynde de confl teratien en het hoogwys advis van. Zyne H^eheid t loedgevonden en verltaan, dat aan de Regimemef Cava ' gne, Dragonders en ligte Trouppes,, Guafmloenhoodenl '

oor foo vee defelve zyn gedefpicieert om te VeW« i« /orden geemplo.yeerr, gelyk meede de Kar- en Badaarden an de Reg.menten in Guarnifoen te Maailricht, die voc" SSln » glmei?ten hebben moeten aangenoomen worden ,fal ttohtr 8sfP«ra,l?ert' °m b/ continu^ "og ^t deneerttei Jeyde gefonden zyn of zullen worden, te mogen fob*! eerW uit sLands Magazyncn aldaar, zullende de CavaK "e en de hgte Trouppes ajs Cavallerie betaald worden*

ïm&£EL met £e b-taaIea tc&C!DS fe%

Sluiten