Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( i ) Nvm. 169

Ixtra&uytdeRe»

folutien van de Edele Mog. Heeren Raaden van Staate der Vereenigde Nederlandsden.

Bïngsdag den 10 Septembèr 17 85.".

ÏS, na, deliberatie goedgevonden en verfiaan, dat aan den Generaal de Maillebois, als zynde benoemt om onder Zyne; Hoogheid te commandeer en de Trouppes. dewelke toe dekking der Frontieren fouden worden by < en getrokken,, gelyk ook aan de verdere benoemde GeneraJs Perfoonen fal worden geaccordeert, aan de eerftgemelde om twee Adjudanten Generaal, en aan de overige om één- Adjudant Generaal te employeeren, zullende voor den Secretaris en de Cancelliften van voornoemde Generaal de Maillebois, als meedevoor de gemelde Adjudanten Generaal, foo dra defelve lullenzyn aangeüeld, worden goedgedaande Wagengelden.

En worden de Commifen van de Generaliteits tinantie geauthorifeert om voor defelve, ter fijner tyd de nodige Wagen-Ordonnantien voor drie maanden in avance, uit de Petitie van de Legerlaften van 9 November 1784 , op te maken;

Dat wyders, in agting genomen zynde., dat de Adjudanten van de Generaals, door de Generaals felve, in vorige !yden5 zyn benoemd geworden, aan de voornoemde Generaals Perfoonen fal worden aangefchreeven , dat fy haare Adjudanten despicieeren en defelve aan Zyne Hoogheid ter bekoming van de nodige Aéïe, en vervolgens aan dén Raad prefenteeren} om door haar Edele Mog^. met Commiffie 7oorfien> en in eed genomen te worden, zullende, der lel-

yWDEEL*. tw

Sluiten