Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 9 ) ,

vens den Ct-mmis Stapelier ofte den onder Commisprefent moeren zyn, als het feb'e word gewoogen, na dat het felve door hem Commandeur fal zyn geviiïteert en geéxamineerr, of het felve aan de Conditiën van aanbeüeeding of inkoop voldoende is.

%Sf

En fal ten opfigtc van het gebruik van het Yzer en Staal, ter fetragting van het voordeel van het gemeene Land, al het felve moeten worden waargenomen, als ten aanfienvan het Hout hier vooren is gefegt; en fpeciaal dat tot het bellaan van de AfJuiten worde gebruikt het Yzer bevoorens tot de Affuiten gebruikt, voor foo verre het felve daartoe bekwaam is, en verder nieuw Yzer daar by gedaan, voor foo veel noodig is; dog foo dat van het een en ander pertinente Notitie in deflelfs foort en gewigt fal worden gehouden door hem Commandeur, om het felve aan den Commi:, Stapelier te verantwoorden; en by foo verre het gewigt van het gemaakte beflag niet foude overeenkomen met het oud en nieuw Yzer, het welk aan den Smit om te verwerken gegeeven is, fal het te kort komende, na aftrek van de txhoorlyke lekkagie, aan het Arbeidsloon van den Smit worden gekort.

19.

De voornoemde Commandeur fal alle maanden fchriftelyk rappoit doen van het gunt in de 'Magazynen'is gedaan en verrigt, aan de Hoofd-Officier van de Artillerie, die haar Edele Mog. tot het werk der Magazynen des t) ds zyu employé .rende.

..•„ lü*bafimmo'J s r?

De voornoemde Commandeur fal fonder onfe ordre, of

van de Heeren onfe Commiflariflen tot de Magazynen,geen nieuw werk op eenige der Magazynen vermogen te laaten maaken, en ook wel toefien, dat zulks op ordre van andere niet gefchied ; en zulks egter bevindende, daar van

ken-

Sluiten