Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( * ) Num. r%

Extraófc uit de Refolii.

tien van de Edele Mog. Heeren Raaden van Staate der Vereenigde Nederlanden,

Donderdag den 8 December 1785.

IS gehoord het rapport van de Heeren van Aerffen van 1 Sommelsdvl^ van Lichtenberg, Pellers, Thefaurier Ge» neraal Bisdom en Secretaris Molierus, hebbende ter voldoening aan haar Edele Mog. Refolutie van den %B der gepaffeerde maand November geëxamineert, met welke t\d' fouden behooren in te gaan en te eindigen de augmentatie van Paarden voor de Cavallerie en Dragonders; ais meede de Wagendienften voor de Infanterie en Dragonders,welke gedeftineert zyn geweeft om in het Veld te worden geëmployeert, en voor de gedespicieerde Generaals; mitsgaders de extraordinaris Traktementen van defelve Generaals ender felver Adjudanten Generaals.

Waar op gedelibereert zynde, is goedgevonden en vertfaan, dat de verhooging van Paarden en Wagendienitem voor de Esquadrons en tëattaillons, welke gedeitineert zyrv geweett om in het Veld geémployeerd te worden (uitgelbndert de Switfers), als meede de Wagendientten van de ben oemde Generaals zullen ingaan van den dag af, dat fy zullen toonen met de Paarden en Wagens en met der felver Equipage in gereedheid te zyn geweett, en eindigen met den laatften der gepaleerde maand November.

Dat met. opfigt tot de extraordinaris Traktementen van de gemelde Generaals, defelve zullen gereekent worden te beginnen met den i der gepafleerde maand September,, en»

VU 'DEEL. " si^

Sluiten