Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VAN SALOMO. *7

En al zijn' arbeid niets dnn onrust zonder baat , Waar van geen handvol zelfs zich meê vervoeren laat.

Daar.ligt ons zwoegen dan! daar, al dat zielbezwaren! Daar, al die plagen van een aantal bittre jaren! ó Stervling! fpaar uw zorg l Geniet, terwijl gij 'tkuntl Dit 's alles wat u God ten erfdeel heeft vergund ! Maar leer u-zelv', uw lot , en wat u wacht, vergeten! 't Genoegen wordt u niet , dan fpaarzaam toegemeten, 't Is alles ijdelheid en loutre nietigheên, 't Is alles zelfbedrog en onrust hier beneèn!

V.

D a

Sluiten