Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( i ) Num. 66.

7TNE HOOGHEID

JLA laft en ordonneert hier meede aan alle Colloncls commandanten, of Commandeerende Officieren van de Troupes van den Staat,' zoo Cavallerie, Dragonders, Infanterie, zonder eenige uitzonderinge , Artillerie , Mineurs en Sappeurs, om zorge tedraagen, dat in het vervolg, en tot nadere ordre, derzelver onderhebbende Manfchappen, zoo verre het een iéder aangaat, en hier ondergefpeciticeert zal worden, op een andere voet zullen worden betaald, dewyl haare Hoog Mogende goedgevonden hebben, dezelve te verhoogen, tot nadere ordre, in [gevolge eene Relolutie in dato den 10 Mey dee/.es jaars, welke vermeerderinge van Traktementen en Soldyen reeds ingegaan is, met den 7 deezer maand, in deezer voegen.

Aan de Lieutenants effeeïif van de Dragonders, als meede van alle Nationaale, Schotfche, Duitfche en Waalfche Infanterie, de Lieutenants van de Compagnie Groningfche Gardes,'en de Lieutenants van de twee Compagnien tot AraIterdam in Garnifoen, daar onder begreepen, eene vermeer, deringe van Traflement van zeeven guldens, ter maand van 4t daagen, de korte maand na proportie,

fcn aan de Sous-Lieutenants of de Vaandrigs effectif van de Dragonders, en van de bovengemelde Infanterie, eene vermeerderinge van fes guldens Traclement, voor een maand van 41 daagen, de korte maand na proportie.

Voorts aan alle Corporaals en Ruiiers van de Cavallerie van den Staat, eene vermeerderinge van eene gulden Soldye, ter maand van 41 daagen, de korte maand na propoitie; dus \ weeks of in de zeeven daagen, aan ieder drie ituivers. Aan alle Corporaals, Tambours en gemeene Dragonders, VII. 'DEEL. A eene

Sluiten