Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOGHEID

~ permitteert hier mcede aan alle Gouverneurs, Commandeurs, of Commandeerende Officieren der Steeden en Plaatfen, met Trouppes van den Staat bezet, om,na den eerften Juny aanftaande, en wanneer de Exercitiën, Revuë'n, en Infpe&ien, volgens Ordre gefchied zyn, tot 'completteeringe van de Regimenten en Corpfen van derzelver onderhebbend Garnifoen, te accordeeren tot naedere ordre, om op Recrüteerïnge te 'zenden, het hier onder bepaalde getal, zoo Officieren, Onder-Officieren, en Gemeenen, zoo wel binnen, als buyten 'sLands.

Aan een Regiment Cavallerie en Dragonders, aan i Ritmeefter of Capitein, 2 fubalterne Officieren, 2 Wagtmeefters, en van ieder Compagnie 3 Man. Aan het Regiment Hollandfche Gardes te voet, aan ieder Battaillon 1 Capitein, 3 fubalterne Officieren, 3 Sergeanten, en van ieder Compagnie vyf Man. Aan alle de Nationaale, Schotfche, Duytfche, en Waalfche Regimenten, aan ieder Battaillon, aan 1 Capitein, 2 fubalterne Officieren, 2 Sergeanten, én van ieder Compagnie 4 Man. Aan de Zwitferfche Gardes, en de overige Regimenten Zwitfers, aan ieder Battaillon 1 Capitein, en 3 fubalterne Officieren en 1 Onder-Officier, het zy Sergeant of Corporaal, en 7 Gemeenen per Compagnie.

Aan het Regiment Artillerieën, aan ieder Compagnie 1 Officier, het zy Capitein, Capitein Lieutenant, of fubaltern Officier, een Bombardier en 7 Man.

Aan het Corps Mineurs en Sappeurs, aan 1 Capitein, 1 fubaltern Officier, en 1 Onder-Officier, en 3 Man per Compagnie.

VII. VEEL. A Zul-

Sluiten