Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 1 ) Num. f6

gjggYNE HOOGHEID

SjraZ%fig|£ Ia ft en ordonneert, hiermede, dat alle dedienftSPvÉSS^ doende Hooftofficieren, Capiteins en iubalrerwZ/^miéi n? <-)f^cieren» a!s mede dat alle de Onderofficieren en Gemeenen, van alle de Troupes van den Staat, het zy Cavallerie, Dragonders, Infanterie, Artillerie of Mineurs en Sappeurs, welke zig binnen 'sLands met verlof ophouden , en ingevolge Zyne Hoogheids Ordre van den z8 May des voorleeden jaars zulks tot naedsre Ordre bekoomen hebben, op den eerften Maart aenftaendc, in hunne refpective Garnizoenen prefent moeten zyn.

Dat evenwel alle de Officieren, zonder onderfcheid van rang, welke om particuliere affaires extra verlof van Zyne Hoogheid bekoomen hebben, daar van zullen blyven jouïsfceren, tot dat derzelver verlof zal zyn geëxpireert.

Dat wyders, om alie de Capiteins nog verders te gemoec te koomen, om derzelver onderhebbende Compagnien te completeere», van ieder Regiment, en Corps, het bepaeidc getal Onderofficieren, in gevolge Hoogftdeszelfs Ordre van den 18 May des gepafleerden jaars, als ook twee Man per Compagnie, ^ zonder onderfcheid van Regiment en Corps,, ztg binnen 's Lands tnoogen abfent houden, om te werven tot op den 10 Maart aenltaende.

Dat verders alle die geenen, -het zy Hoofdofficieren , Capiteins of fubalterne Officieren, dan wel Onderofficieren of Gemeenen, van alle de Troupes van den Staat, welke buiten 'sLands zig tot nadere Ordre met verlof bevinden, abient kunnen blyven, tot op den 20 Maart aenftaende.

fcn dat eindelyk alle de Onderofficieren , Trompetters* lambours, Pypers en Gemeenen, van alle de Regimenten en Corpfen, welke niet by derzelver Compagnien, nae expiratie van hun verlof, gereverteert zyn, niet alléén voor "it jaar, maar ook in het toekomende, volgens de ordres van den 13 Maart 1781, zullen worden behandelt , welke Ordre hier mede ten vollen word eeinhaereert. VII. <Deel.

Sluiten