Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 1 ) Niim. ?g

BgSYNE HOOGHEID

S^^y^^^t £e'et hebbende dat'sLands dienft vereifchr, dat Regimenten en Compagnien zoo veel docnj^^^^^^M lyk compleet gehouden worden, en dat daar toe nodig is, dat eem'ge O"de/-Officieren en Gemeenen op werving gezonden worden, heeft goedgevonden hier meede te permkteeren, dat van ieder Regiment Cavallerie en Dragonders op werving gezonden worden een of' 'twee Wagrmeéfters, en twee a drie Man van elke Compagnie; van het Regiment Hollandfche Gardes te voet twee a drie Sergeanten van ieder Battaillon r en drie a vier Man van elke Compagnie; van ieder Battaillon der Nationaale, Schotfche, üuitlche, en Walfche Regimenten , een a twee Sergeanten, en twee a drie Man van elke Compagnie; van het Regiment Zwitzerfche Gardes ert van de verdere Zwitzerfche Regimenten, van elke Compagnie een Onderofficier, het zy Sergeant of Corporaal, doch zoo dat niet dan ten hoogüen twee a drie Sergeanten van ieder Battaillon abzent zyn, en vier a vyf Man; van elke Compagnie Artilleriilen één Bombarbier en vier a vyf Man; en eindelyk van het Corps Mineurs en Sappeurs een a twee Onder-Officieren, en van elke Compagnie twee a drie Man; zullende egter de Gouverneurs, Commandeurs, of Commandeerende Officieren der Steeden en Plaatzen mee Troupes van den Staat bezet, zorge moeten draagen, dat onder geen voorvvendzel, hoe genaamt, van ieder Regiment Cavallerie of Dragonders meer dan twee Wagtmeetfers, er* vier en twintig Gemeenen; van elk Battaillon van het Regiment Hollandfche Gardes te voet drie Sergeanten en ag& en twinn'g Gemeenen; van elk Battaillon Nationaale, Schotiche, Duitfche, en Walfche Infanterie twee Sergeanten er» cen en twintig Gemeenen; van elk Battaillon van* Zyne^11. DEEL, A Hoog-

Sluiten