Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

O P

W E I S S E S

TOONEELSPEL:

ROMEO en JULIA.

AAN DEN HEER

p. J. UYLEN BROEK.

33leven de leerzame dochters van Mtoeus weleer aan de lippen Harer welfpreekende zufter in luifterende aandacht geketend, Wen ze d'oplettenden kring de onzaligfte liefde verhaalde; Liefde, gekweekt in den wrok van twee vijandfijke ftammen, t'Ondergebracht en vernield door hunne vereenigde telgen: 't Was met dezelfde verrukking', met d'eigenften wellust des harte, Dat mijn begochelde zinnen zich in de befchouwing' verloren Van het ontzetlijk tafreel dier tederverkuochte gelieven,

De

Sluiten