Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( i ) Niim. $6

Extrad uyt de Re-

folutien van de Edele Mog. Heeren Raaden van Staate der Vereenigde Nederlanden.

Woemdag den 18 Febniary 1784.

IS na deliberatie goedgevonden en verdaan, dat, hos feer volgens haar Ed. Mog. Refolutie van den s<S Maart 1779 de publicque Befteedingen van 's Lands. Werken, ten overftaan van den Gouverneur, Commandeur of Commandeerende Officier der Sleden en Piaatfen refpeétive gefchieden moeten, het egter niet nodig is den naam van den Gouverneur, Commandeur of Commandeerende Officier in het Hoofd van de voorfs Bellekken te infereeren, genoeg zynde, dat aan de Gouverneur, Commandeur of Commandeerende Officier van de dag en uur van het doen der publicque Befteeding kennis worde gegeeven,ten einde defelve by het doen der Befteeding, des goedvindende, prefent foude kunnen

ayÊn fai Extrad van deefe haar Ed. Mog, Refolutie werden gedrukt en toegefonden werden, lbo aan den; Directeur Generaal du Moulin , om op de obfervantie van defelve te vigileeren, als aan de refpedive Directeurs van 's Lands Fortificatiën, of die als foodanige eenige Departementen waarneemen, om fig exaclelyk, na de intentie van haar Ed. Mog. in de voorfz Refolutie gemanifefleertj. te reguleeren, gelyfe ook aan alleVIL VEEL. A de-'

Sluiten