Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HAND. X: 43. 229

ders zeggen, en neemt geen acht, op de regelmaat des Geioofs , of, op duidelijker gezegden, welke men elders vindt. —•- Ondertusfchen , wat wij , van alle ' die gedagten, te denken hebben, kunnen wij, uit Petrusleere in onzen Text, gemaklijk opmaaken. —— Is zijne uitfpraak waarachtig P gelijk getoond is ; dan moeten wij, gewis, alle de genoemde en zoortgelijke dwaalbegrippen, als openbaare afwijkingen van de echte Christen-leere, befchouwen : en 'er dus over oordeelen, dat zij, niet flechts, tegen het zamenftel, door de Apostelen geleerd, maar zelfs, tegen de geheele Openbaaring, tegen de duidelijke leer van alle de Propheeten, en overzulks, tegen alles, wat God ooit, ontrend de zaligheid der menfehen, van den hemel, geopenbaard heeft, regelrecht aanloopen, en, daar mede, in eene volmaakte tegenftrijdigheid, bevonden worden te liaan. Ach ! dat dit eens recht wierd ingezien van zulken, die, mogelijk al te voorbaarig , het oor naar vreemde en nieuwe leeringen, welke niet anders zijn, dan oude en lang afgekeerde dwalingen, geleend hebben! En, dat wij toch allen, uit dezen Text, mogten leeren, om onze begrippen, ontrend de leer der verzoening , niet naar de willekeurige denk^beelden van menfehen, maar, naar het beproefde woord van God, te beoordeelen ! Vinden wij ooit, dat een of ander vooriiel, afwijkende van die gezonde begrippen, die ons, van de jeugd aan , geleerd zijn , worden voorgedragen ? laat ons dan toch altijd vragen: „ Yv at ,, zegt God, in zijn woord ? Wat getuigt 'er „ de Geest van in den Bijbel? Wat is de leer P 3 „ der

Sluiten