is toegevoegd aan uw favorieten.

Katechismus der heilige godgeleerdheid; of Gesprekken over de voornaamste waarheden van den christelyken godsdienst.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Beeld Gods, en* t Verbond der xverken. 219

een ftaat ter beproeving door den Schepper gefteld was.

a27) J. Ik kan dit voordeelige van 't eerfte boven \ laatfte nagaan.

L. Niets onbetaameiijks zou er in geweeft zijn, dat, gelijk God aan onzen eerften (lam vader een zekeren tijd van beproeving geftelt heeft, hij ook dus met ieder zijner kinderen gehandeld had; neem maar eens eentijdvan honderd jaaren, eer zij tot een beveiligden ftaat kwamen; dit is toch een zeer kleine tijd, indien wij aan de eeuwigheid denken., Het was mogelijk dat Adamzondigde, want wij zien van agteren, dat hij daadelijk gezondigt heeft; zijn kinderen, fchoon geen deel hebbende aan zijn fchuld, en derhalven onbefmet ter waereld komende, zouden nogthans de opvoeding genooten hebben van bedorven Ouders, en waren dus meer in gevaar van te vallen, dan Adam zelve, die ineen volwasfen ftaat gefchapen was. Eenigea mogten dien proeftijd gelukkig doorftaan; dit is echter zeker, dat hoe langer de waereld ftond, hoe meer zondige menfehen er zouden gekomen zijn; en hoe meer zondige menfehen er waren, hoe meer gelegenheid tot verleiding er zou geweeft. zijn; en hoe meer gelegenheid tot verleiding er was, hoe minder waarfchijnlijkheid er zou geweeft zijn voor u en voor mij, om dien proeftijd door te ftaan. De minde zonde verdient den dood,- en hoezouden wij onzekindfchedagen, en de Jaaren onzerJoiigeiingfchap in een bedorven waereld on-

ber