Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORBERICHT. Vïl

kwaad daar' door behulpzaam te zijn.. — ■ En aandoeningen van Godzaligheid, Waarheid en menfchenliefde in hun hart te brengen.

. Ik heb mij hier bij altijd in de denkwijze en leefkring der kinderen verplaatst, en met hun de taal gefprookén, die voor hun ver (land en haft het nuttigst is.

Wie het zich tot een ernflige bezigheid maakt om.op..te merken op den voottgang der denkbeelden en aandoeningen in de kinderzielen, en hun aftezien, wat hun verftaanbaar en niet verftaanbaar — voelbaar en niet voelbaar is, die zal mij geern toegesven , dat dikwils bij kinderen van eenerlei jaar en, en biina gelijke kundigheeden , voor den eenen in een boek iets klaar is, dat de andere nog niet begrijpt.

Ieder van 'zulke ervaar ene geoefende en vuurige kinderonderwijzers zal mij ook geern een medehelper zijn, en den kleinen, die hij beftierd, die gedachten fpreekwijzen en enkele woorden, welke hun in dit boekjen neg niet heel duidelijk zijn, door * 4 eene

Sluiten