Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VAN WIJSHEID. *9

■Opdat alle goede menfehen mi] liefhebben, en ik eens in de wereld voortkomen moge, en andere menfehen nuttige diensten bewijze.

Befalt.

Ik zal mij zorgvuldig voor alle dwaasheden der Jeugd wagten , en van tijd tot tijd meer en meer afleggen alles, wat nog onvernuftig in mijn gedrag is. Daar op zal ik het meest denken , hoe ik een regt wijs kind worde. Geern zal ik daarom in 't fchool en op de Catechizatie gaan ; vlijtig zal ik zulke fchriften tot mijn onderwijs gebruiken , die tot leering voor ons kinderen gefchrevea zijn: In het bijzonder zal ik die .Boeken en plaatzen van den Bijbel, die voor mij nu begrijpelijk zijn , opmerkzaam doorlcezen. De volgende woorden zullen mijne gedenkfpreuken zijn , die ik in mijne jeugd en gantfehen leeftijd zal volgen :

De vreeze des Heeren is de wijsheid: en van het kwade te wijken , is verpand. Job 28. a8.

De vreeze des Heeren is het beginzel der wijsheid; dit is iemands kloekzinnigheid,—het teeken 'van etn regt verpand , zig van de

Sluiten