Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 7 )

fpreidde zich eene zucht naar overzeefche onderneemingen, niet alleen door geheel Spanje, maar zelfs onder alle de zeevarende volken van Europa, die fcheen aantegroeien naar maate van het gevaar daaraan verknocht. Men zag gcmcene veedryvers Koningryken overwinnen , en meer fchatten vergaderen dan alle de kisten der rykfte Europifche Vorften zaamgenomen hadden vermogen opteleeveren. Maar zy ontzagen ook niets , die van dien yver brandden; en.plicht, noch gewisfe, noch gevoel van verantwoording kon de doldriftige u reedaarts van de flachting zo veeier duizenden, wier onfchuldig bloed gevloten is, weerhouden.

Zoude niet ook, op die wyze, de weldadige Geest van Verdraagzaamheid te verre buiten het fpoor kunnen voeren ? Zou de voortreflyke begeerte van zynen Medemenfch weltedoen , ware zy ééns eene drift geworden , niet nadeelig kunnen zyn ? Zoude men eindelyk, door een uitmuntend middel om het geluk van \ Menfchdom te bevorderen, misbruikte men dit middel, het gewenfcht oogmerk niet kunnen misfen?

A 4. Men

Sluiten