Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 35 )

de Stad'ge'ene aanfpraak gemaakt worden, noch die Fonds ais een Stedelijk Fonds worden befchouwd.

Het volgend voorbeeld zal, gelijk wij vertrouwen, deze zaak in een Zeer helder dag. licht pJaatfen ; als 'er door de Rechterlijke -Magt iemand wordt aangc-fteld ter beheering en Administratie van Boedels , welke onbeheerd waren, zoo moet deze Jaarlijks rekening en verantwoording geven van zijne Administratie aan deze Rechterlijke Magt; doch om. dat hij dit moet doen ,eri Jaarlijks doet, wordt nogthans de Kas van zodanige Boedels niet befchouwd als de Kas van dcnR.echter, maarbüjft niet te min de Kas van die bijzondere Boedels.

Wij flappen hiermede van deze zaak af, gerustlijk vertrouwende; dat aan den Onpartijdigen beÖordeelaar geene der gronden, bij het raport vermeld, voldoende zal voorkomen, om daarop eenig recht voor de Stad op dit överfehietende Fonds dèr Wester Kerk te vestigen ; integendeel dat elk vriend van waar beid en recht zal moeten toeftaan, dat alleen aan de Gereformeerde gezinte dit överfehietende Fonds als een bijzonder eigendom behoort, en moet toegewezen worden. —

Jaa wij flappen van deze zaak af, in die billijke verwachting , dat UI. Vergadering , de gronden en moei ven van het raport in nadere overweging nemende , geene zwarigheid zal maaken , om ze als onvoldoende te verwerpen, zich met het beredeneerd verilag zal vereenigen, en het genomen befluit zal raportceren.

Wij inmiddels achten ons verplicht, om te moeten infteeren , dat het verfchil over die C 2 over-

Sluiten