Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

32 AANTEEKENINGE "N.S

Betweter in zijn maandfehrift dat de morgenftondïood, gloeiend is, en bevecht deze plaats met het bekende doSoS»y.rv^os ijw$ van Homerus en anderen. Zoo heeft men toch in een der menigvuldige Journalen van onzen tijd met den amandélbloefem gedaan, door Salomo kennelijk tot een afbeelding van de grijsheid gebruikt; doch die men ons, op 't gezag van reizigers, die de tijden niet onderfcheidden, als altijd rood gelieft op te disfehen. — Wat zal ik op zulke geweldige zwarigheden zeggen? — Ze laten liggen, tot zij van zelve yerftuiven.

Vs. 7-

Deed eindlijk 'slevens bloem, zoo weeldrig in heur' groei, enz.

'sLevens bloem. Eigentlijk hof, bloemtuin. Vermaaklijke bloemtuin,^)» ü>ö^j>, lusthof zou men kunnen zeggen.

Weeldrig in heur' groei ±J^Ü\ £L~p^ vochtigheid opgevende.

Vs. 9.

Het grievende gemis der dierbaarste aller panden, enz.

Gemis, eigentlijk fcheiding. dit flaat op geene min¬

na-

Sluiten