Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SK 33 ) O»

Wierdt niet een aantal braave Burgers

Op nieuw en Stad en Land ontzegd Hun goed, door tyd en vlyt verkregen

Verbeurd verklaard, en dit heet Recht! Hoe meenig edeldenkend Leeraar

Wierdt niet op nieuw gehoond, befpot, Van Ambt of betren ftand verdoken,

Waarom? hy was een Patriot.

Ontelbaar zyn de fnoode treken

ó Jaar.' in uwen kring gefchied, Kan men ze voor den geeft zich brengen

Kookt dan het bloed in de adren niet. Doch gy, ö Jaar! zyt reeds verzonken

In 't niet der eindlooze eeuwigheid Mogt 't volgend Jaar ons vreugde fclienken,

En wierdt ons beter lot bereid.

Verliest de hoop niet, Batavieren?

Hou moed gefolterd Leeuwendaal De tyd zal toch gewislyk koomen

De tyd van uwe zegepraal, Ondanks de magt van'tkaale Praisfen

Ondanks 't geweld van Albiön Zal toch met vollen glans herryzen

Aan Neerlands Kim de Vryheids Zon.

B.

C DE

Sluiten