is toegevoegd aan uw favorieten.

Het saturdags kroegpraetje

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

veul te gezonder.

P i E T. Neon ze willen wel zeggen , da| hy na Wile,.n van l{\tte"n is, om tc paan huilebalken . en tc gaai klagen dat hy nict vry liegen mag. en dat hy de Burgers niet onderdrukken "mag , en der den Baas nie over fpeuieu, zoo veul as hywil K E E Si Kyk, kyk, dac i?t mot me dan maar zeggen , ook zoo veul as heel onbeieeft van die Schiedammers, da: is het, mag een Burgemeester fan zoo veul nict liegen as hy wil ? van dc groote Lui mot men altyd wat deur de vingeren zien , daar ken het altyd zo efle"ri niet gaan, nier, we kennen ze ummers ook wel mec eenen nacce vinger beloopen, dat dan ook zoo veul as Burgemeesters , en Hccrcn van 'c Stadhuis zyn , die dan befchuldigd warden en van geen kernaa'jes, of jakhalzen, maar van groote beste Heeren , uit den Haag, die dan nimmendsl Zeggen of Ichryvcn zeilen, of ze zeilen wel weten dat het waar is, dat ze Oproermakers, cn Cat zc dus maar var.'hecaller fregtlle zoort zyn , wel ja lieg ik het wei? ken der wel (legeer zoort uitkommen? P I E T.

Neen, neen, daar mot Ik jc gelyk in geven., ik houw hec voor ce gfooilte kernaal es.

KEI' S.

Nouw ik wouw maar zeggen , dat wy zulke klanten ook wel kennen, maar nadegrooten lehynt

" "iet gezien te wórden , niet, en die evenwel mna<- Heeren van het Stadhuis^, en Burgemeesters blyven , en daar dc andere Heeren , die dart best goed cn ÖSf'vk bennen mot me maar zeggen 't "rfie öj» het Stadhuis, en in dc bank bly: ve zitten, cn bly ven verkceren, net of het de braafiftè Lui van de Weureld waren, wel hoor ik en jy, en ons gelyken, zouwen mec zulke klamen, ja, dat dan, wil ik zegge, Oproermakers wa-en , of die c'ande Oproermakers geholpen , hadden, geen Borrel wi'en drinken, heer neen, al wouwen zc ons tractcren.

PIET. Msar nouw wouw ik je zegger, die Schicdamte hofhond, wc! ja het is dc waarheid want hy heïc dan zeg-onze, in den Haag, gebulkt as ?en hond, die Duiten de deur gefloten is, nouw die zouw dan zeggen wat dat hy dan 'deur . dat gewejd, daar hy de Burgers 1 mec fcefcimidiede vciftond , want daar hadden zem dan zoo veul as toe genoodzaakt, maar deborse heit het niet kennen doen ten minftcn niet goed niet. K E E S. Hy zei eerst eens na van flattem om raad wezen, want dat is, mot me dan maar zeggen , een draayjers baas, dat hebben we wei oi dan andere lui die 'e lezen kennen, in die r-rieven en in die mallcmories, cn die dingen die hy dan gefchreven heit of heit latten lchryven, gezien.