Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 14 )

en kkindere Vaartuigen aan s'Lands Werven, Lasten op de Gebouwen enz. aoo,co.o- e- • S). Gage en onderhoud der krygsgevan-

gene Schepelingen — — — 260,000- o- o

Tafelgelden der Commandanten van s'Lands Vloot en het Esquader in de West-Indiën, het Tractement en Kostpenningen van den Secretaris — —■ 22,130- o- o

//. Het onderhoud der beide s'Lands

Hospitalen . — — — ' 12c,000- o- e

Vaste Tractementen van het Corps Officieren der Marine — — 300,00c- o- o

/S. Tractementen en Daggelden voor de Bediendens aan s'Lands Werven enMagazynen — •— — 196,600- o- 9

//. De Gagementen voor verminkte Zeelieden — _ _ 23,60c- o- e

Tractementen van den Agent, Secretaris en alle verdere Geëmploijccr. dens en Bediendens, zoo by deszelfs Bureau , als by de onderfebcide Departementen der Marine; dan naardien het Vertegenwoordigend Lichaam aangaande de Tractementen van den Secretaris en verdere , nog niet heeft belloten, zoo word dit alhier voor alsnog alleenlyk gebragt voor Memorie.

Penfioenen aan voormaalige Ambtenaaren en Bediendens der gewezen Admiraliteits-Collegiën en Committé der Marine; doch om redenen als vooren, komt deeze post mede voor alsnog by Memorie.

/y Premiën voor het weder in dienst

y nemen van 300e Matroozèn ad/50Gl.

per kop — — _ — _ 150-000- o- o

/et? Extraordinaire en onvoorziene Uitgaven met eenige kleinigheden — 100,000- o- o

3. Summa

ƒ 12,847,830- o' o

Staat

Sluiten