is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeene begrooting der staatsbehoeftens voor de Bataafsche Republiek, over den jaare 1799

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

[ 39 T

Siaat der Prenten ?n Interes* [en van Capitalen, by is voermaalige Generaliteit, Admiraliteit f - Collegïën en het Committé tot de zaken van de Marine, benevens de wederhelft van het Last" en Veilgeld genegotiëert.

/ Wegens zoogenaamde Oude Genejaliteits-Schulden, die voor het voormaalig Gewest van Friesland genegotiëert, 'er onder begrepen, a 3 pCt. ƒ 856,980- 7- '%

^, Voor Interesfen van bet restant Capitaal, voor het voormaalig Gewest van Stad en Lande genegotiëert, d 3 pCt. over 1798 en 1799 ' — 121,427- o- o

,j Voor Interesfen van het resteerende Capitaal, voormaals ten laste van . Frankryk genegotiëert, a 3 pCt. over

1798 en 1799 -— 120,000- o - »

^ Voor I-nteresfen der Anticipatie penningen van July 1797. a 3 pCt.

C. C. _ 110,000- O- G

t^r 'Voor Interesfen van Pennoen-Obli-

gatiën; a. 3 pCt. 389- 1-11

Voor Interesfen van Oblignticn , uitgegeven voor Vergravene Lamien a.

3HP-Ct-. ~ - — • 394-3-3

Y Voor intrekking jA ' van Eataaffcbc ;iler ■fcriptiën, losbaar den 22. September. 1799. — ƒ 3,ooc,ooc- a- o

Coupons op dezelve vervallen als

•yqren -— 1,673,715-71- o

4^73:715-U--

C 5