is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeene begrooting der staatsbehoeftens voor de Bataafsche Republiek, over den jaare 1799

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 44 )

Oorlog te èSÏLW ' f * ï

Bureau van Be-

Pulver,MusquetL-ood, enz. voor deExercitiënvoor fio.ooo Gewapende Burgers — 130,000- 0-0 Onkosten der Burgerwapening, volgens het onlangs ingeleverd

Plan . 399,214- o-o

I ractementen der Geëmployeerdens en onkosten van hét Agentfchap — 88,000- 0-3

5. Summa. Agentfchap van Imantieru Ö3°58J9- 7- §

Tractementen , enz. * 5, Ko

6. Summa. Agentfchap van Juftitie

Tractementen, enz. T 6oo. Q. e

7. Summa. Policie en Waterftaat.

Tractcmenten,enz./8o,ooo- 0.e

Voor het Uitdiepen

van het Boterdiep

in het voormaalig

Gewast Stad en

Lande — _ 46,200- 0-0

8. Summa. Agentfchap van Nationaa- I2<5>20°- °- •

le opvoeding. Traftementen enz. - - 5o O00. Q. .

9. Summa. Agentfchap van Nationaa-

le (Economie.

Tractementen, enz — <{3 OOQ. _

II. Summa. West-IndifcbenHandel enz. Wisfelbrieven ten behoeve der

Stad Middelburg lopende -— 275,000-0-0

Transporteere . ƒ 1,979,877- 7- 8