Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

•< 3 >

Arma b'rutorum funt cornua, dentes, unguei, roftra,

tmgulae.

fegumenta & veftimenta animalium funt varia. Alia enim hubent pilos ut equi, bov^s, rt'CBBWj ai:a villos, ut hirci et urii; alia lauum , ut o.ts, alia feta*, ut porei; êKi pennas, ut aves; alia fquauias , ut pifcos, alta cuttui vaide iubricam, ut lerpentes.

Hominem vehit ecjiiiis, alitbos, veftit ovis, cuilodrr Canis, iniit.iLiir iiniia.

C'ailor doruum fibi nedificat.

Urfus arbores afcendit.

'1'alpa fub terra habitat.

Aperauditu, aranea tactu, vultur odoratu, lynx vifu, et fimia guftu homines antecelleie dicuntcr. . Bouiüyees, qui folüs mon aluntur, tx Alïa in Euro pain allati funt.

Afinus et mulus portant onera, equus nos ipfos, caffielus uiercatoiem cura mercibus.

Quaenain animalia funt omnium fidsliffiuia? Canis et equus.

Quaenam regiones ovibus abundant v liifpania et Angiia, Quaenam anima lia maximum ufum praebent hoa.iuibusV Equus, bos, ovis.

Quaenam aves fub hiemem avolant in peregrinas ter= ras V Cieoniae, grues, coturnices, et quaedain hirundines.

Germani inter alia magna.n ntersntuv gloriam propter inventiones rerum utiliffimarwa. k>venerunt enim typr> graptoana , pulverem pyriuui, antliam pneumacicaiu multaque alia.

Tempus eft vel praeteritum, vel futurum vel pracfens.

Dies dividitur in viginti quucuor boras.

Annus compleótitur duodecim menfes . quoruoi quidam triginta habent dies, videlicet Apnlis, Junius, Stptem ber et November, reliqui vero triginta et unum, praeter Februarium, qui duodetriginu, u anno «ïtwcalari uirdetriginta dies continet,

i ' & a Chrir'

Sluiten