is toegevoegd aan uw favorieten.

Uitgeleezen fabelen, vertelsels en merkwaardigheden uit de natuurlyke geschiedenis, in de Latynsche taale.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

•C 118 >

ïus homines in lapides converiere credebatur, efficrum al erat. Es avibqs noctua ei facrata erat, ex arboribus olea. nafci. 2) eflirigcre.

(5. G»r«, Saturni et Rheaefiila , frugum des. Prima fatiopem et ufum frümenti homines docuit. quum antea glandibus yefcerentur. Sacra ejus rehgofo quodam filentio celebrabantur. Pingebatur coronam geftans fpicis orna. tem, facern plerumque altera manu tenens (quoniam facibus ohm ad Aetnam accenfis filiam fuam a Plucone rautam quaefiverat,) altera interdum papaver.

7. Mars belli praefes fuit. A Romanfs praecipuo honore colebatur, quia Romulum et Remum, qui Romara condiderant, filios ejus fuiffe credebant. Animalia ei iacra erant lupus, picus et maxime equus. Pingebatur arden te vultu, currui plerumque infiftens, vel equo in fi. dens, haftaet flagello armatus. Jn ejus honorem tertim anm menfis Martius dictus eft. Aurigae munere in curra Martis fungebitor Mlona, foror illius. Victoria etiam *iomae colebatur fub forma virginis alatae, coronam vel palmam manu ferentis.

. 8- Mercutius, Jovis et Majae (quae fiüa erat Atlantn) fjlitis, nunctus deorum erat, praecipue Jovis. Praeerat fermoni et eloqucntiae, anirr.as dtfunétorum ad interes oeducebat, mercatorum quoque et lucri, immo et furum deus habebatur. Praeterea mufices et lyrae inventor erat. Pingebatur ut juvcnts formofus, petafo et talanbus aureis alatis infignis; Caduceum five virgam manu tenens, cui duo ferpentes erant circumvoiuti, quia praeconis etiam fungebatur munere et pacis auctor erat. cujus flgnuirj olim fuit hic caduceus.

9, Apcilo, qui et Phoebus dicitur, Jovis et Latonae Jiiius fuit, cum forore Diana in infula Delo natus. Hunc quatuor praecipue artium inventorem et praefidem finxerunt, medicinae, artis faejittariae, mufices et poëfeog, «nde a podtis prae ceteris raypeatw et lyraru tenens pln-

gitur;