is toegevoegd aan uw favorieten.

Uitgeleezen fabelen, vertelsels en merkwaardigheden uit de natuurlyke geschiedenis, in de Latynsche taale.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 176 >

Nitidus, glinfierend, net. Nox nnAi- f j. , Nitratus, gefalpeterd, f' £ *. "ac/j'-

Niveus Jneeuwwit. £°?a 1 ae ■

NobiIis,etó/t,0ör„aaM)^^f 7 ' 3- »«««» (wn

Nobilitas, f. afe; aan £ '15' f' wo/t' tien. ' °a"" ^amentum, i. n. de blo-A-

Nofturnus, iy de» uacto £ullus' a' um> Bee"-

Nodus, i. 'nu een kn op ^T' - 'f-

Nolle, Irr. (nolo,noTui)nfet m "* lms'„em goibeid•willen MMijmet Niimerare, tellen

Nomen," inis, n. een naam ^merus' j"

Nominare, noemen ■ Nummus , i. m. ^tó>

Non, «fe! »ant<

Nonne. («, fraagwootd) Nunci'a^aé, f, een bode

Nonnihil, eenigermate vZT*' .V!rkontiiSe"Nonnifi, tffi zy. mgemate- Nuncius, i. m. een bode. Nonnullus, menigeen *uncïuam » Nonnnlli, *eeBlg^ Nupemme 8Btog,, fa*

Nonnunquam , „.J*' **rfm-

fomtyds. 'omwyil>' >^»?er, on!angs.

Nos, wy, Niiptiae, arum, L. een brui.

gffi^rfr* Nuïuam,w Nofier , ra, rurn ,'^

Notare , beris. Nu™^ *. - ,

Notus, fefend. ^UtUS' m- een wenk>

Novem, negen. I ' HUCls ' fl £fn "Mt-

Novifie, (samengetrokken, n noflcj weeten v' Novitas, f. nieuwheid. nu

a. pgewoon. Obdormifcere, 3. inflanpen.

Ob.