Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD. va

VIJFDE LEERREDE.

OVER DE VOORDEELEN VAN HET KLAAGHUIS.

TRED. VII. 2, 3 , 4.

't Is beter te gaan in het Klaaghuis * dan te gaan in het huis des Maaltijds : [want~\ in hetzelve is liet einde aller mêhjc'heh; en de leevende leid het in zijn hart. Het treuren is beter dan het laclun: want door' de droefheid des aangezigts wordt het hart gebeterd. Het kart der wijzen is in het Klaaghuis, maar het hart der zotten in let huis der Vreugde. . . . Bladz. 114

ZESDE LEERREDE.

OVER GODS HEERSCHAPPIJ OVER DE DRIFTEN DER MEN SC HEN.

PSALM LXXVI. II.

Zekerlijk, de grimmigheid des menfchen zal u prijzen; het overblijf zei der grimmigheid zult gij beteugelen 141

ZE-

Sluiten