Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dan word die fluiër opgeheven

Die nog jehovahs grootfche pracht

Voor ons, in de ondermaanfche dreeven, Omfloerst met ondoordringbrcn nachr»

Dan zie ik 'sScheppers alvermogen,

Omglanst met eeuwig morger.ftond; —

Dan fchouw ik, met verhelderde oogen, 't Heelal van pool tot pool in 't rortd t

Dan werpt mijn oog van gindfche zonnen Nog ecnen blik op 't aardrijk af,

Waar ik die loopbaan heb begonnen

Die fchreiënd voerde in 't eenzaam graf! —

Maar 6! een baan bezaaid met roozen, — Een loopbaan voor de oneindigheid —

Door de Almagt zelv mij uiigekoozen, ïs me, o geftarnte! op u bereid! —'

Sluiten