is toegevoegd aan uw favorieten.

Poëtische en prosaïsche mengelingen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

❖C ioö te

w«r/,»,) zich met niet meer dan iia optehouden. Zie hier onze verdere woordenwisfeling.

ik.

Wel, hef kind! uw Minnaar zal 'er niet agterkomen, al gaat gij fomtijds eens met mij uit.

ZIJ.

Zo vee! te flegtcr was dit van mij gedaan; of als hij dat ook aan zijn kant deed. en zonder mijn weeten met andere Meisjes in ftilte verkeerde, hoe denkt gij dat ik dit zou opneemen, als ik 'er agterkwam? — Dan, hoe zoud gij het. bij voorbeeld, opneemen, wanneer gij een Meisje had, en gij kwaamt 'erageer dat zij zich met anderen behalvcn u ophield? —

ie.

Gij denkt edel, kindlief! Maar houd gij zo veel van uw Minnaar, dat gij hem niet voor eene keer zoud durven bedriegen?