Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OP DE

AFBEELDING

VAN DEN WELEDELEN GROOTACHTBAAREN HEER.

MR. EGBERT de VRIJ TEMMINCK,

BURGEMEESTER EN RAAD DER STAD AMSTERDAM, E N Z. E N Z.

33it's temminck, die zich toonde een'Cato in den Raad, Wien 't heil van 't Vaderland op 't naauwst aan 't harte gaat. Roem, magtige Yftad, op dien Brutns onzer dagen , Die willig goed en bloed durft voor 's Lands Vrijheid wagen ; En, als het Nagedacht dit achtbaar Beeld aanfchouwt, Zo zcgg' het: temmincks moed was Nederlands behoud.

O P

Sluiten