Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 6 )

?!T tii£ gA °nteu tijd y°or 8een Revolutionaire» ti..d houdt, dan zullen wij weinig met onze gefprekken vorderen, en gij neemt u zelfs ( om dit in 't voor', bijgaan te zeggen } een voornaam wapen uit de hand dringen aafinemen eener Conftituüe aa» te

PREDIKANT.

Hoe dat?

OFFICIER.

Dat wij jn een tijd van Revolutie waarlijk Ieveni — dat alle daden en handelingen vin onze onderlcheiden beftu-irders Revolutionair zijn -^ja dat, zo het tegendeel plaats had, ons beiluur ónreetvaardig, Willekeurig en overweldigend z ,ü moeten neten, neem ik aan de bewijzen, zo de vrienden een weinig geduld willen hebben om mij te hooren.

■ PREDIKANT.

Wel aan! -

BOER.

Gaarne.

OFFICIER.

De Revolutie of Staatsomwenteling van een Rijk or Oemeénebest verdeelt zich in drie tijdperken, die ten einde moeten zijn, zal de Revolutie voltooid wezen, en eene Conrtitutie plaats nemen.

riet eerfte tijdperk is dan, wanneer het geheele VoIk, of een gedeelte opftaat, de plaatshebbende re», geermgsgefteldheid, de tegenwoordige orde van zaken omv.rre werpt; wanneer het de als dan predominee'-ende partij, het zij alleen, het zij met behulp van anderen, 't onderbrengt, haar alle gezag; alle vermogen en invloed ontneemt, en, fchoon in 't bezit van haar eigendommen blijvende, als krijgsgevangen be handelt. Dan werpen zichCen veel al kan het niet anders zijn, r m dat het volk nog niet geregeld Hemmen kan^beftuurders — intermediaire of provifioneele beftuurder,s op. Dan tragt de een hier en de ander daar zich provihoneel in te dfingen om er zich permanenr ftaandt; re hou len. — Dan is het de oogst voor intrigijan* ten en fortuinzoekers, terwijl de ijverige Vaderlander

Sluiten