Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

L E E S E Rl

Vu den inhoud dezer Redentioerinv \ die ik met alle vrijmoedigheid aati eiken onpartijdigen en onbevooröordeelden ter beoordeeling overgeève, zult ge zeer fpoedig zien, dat zij niet beflemd was> voor het Publiek! - had ik dit ten doel gehad, ik zoude voorzeker in de bearbeiding derzelve veel uitvoeriger ge* beest zijn , en de beginfelen welke irt dezelve doorftralen méér opzettelijk betoogd hebben.

A 41*

Sluiten