Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ONVERDRAAGZAAMHEID. 23

ten, met het Lam Gods op de borst, wierden gebruikt om in den naam van Jefus, den dolk in het hart hunner medemenfchen te ftooten, hunne zwaarden wierden gezegend , om menfchen te ilagten, — tot eer van Jefus! -—

Met het beeld van den gekruisten «p zijde, trapten de verhitte voorgangeren in den godsdienst om, in het bloed en op de vermoorde lijken der rampzalige flagtoffers, en braakten daar godslasterende gebeden uit! — met den moorddolk in de hand brulden zij om de ketteren te bekeeren, -~ gelooft! — of fterft, Rampzalige Indiaanen die vreedzaam, onder uwen kokusboom onkundig van alle deze afgrijsfelijkheden, — uwen God aanbadet — wat moet gijlieden gevoeld hebben, toen deze tijgers hunne bebloede klauwen in uwe harten floegen, onder het voorwendfel, dat gij God niet zijner waardig vereerdet? —- JDe onverdraagzaamheid, maakte dus B 4 deze

Sluiten